Afbeelding

hyperbolie1.jpg

Hyperbolen in columns

Hyperbolen in columsMargreet Onrust en Sarah van Vliet hebben een inventariserend onderzoek gedaan naar het hyperboolgebruik van professionals: worden bepaalde soorten hyperbool systematisch gebruikt in bepaalde soorten columns? Zijn er regelmatigheden te bespeuren in de functies die de hyperbolen binnen de tekst uitoefenen? In dit artikel tonen ze eerst de verschijningsvormen van hyperbolen in columns; daarna bespreken ze de resultaten van het onderzoek, die duidelijk maken waarom het nog niet zo gemakkelijk is om adviezen over het gebruik van dit stijlmiddel te geven.

Lees hier het artikel>>