Afbeelding

kort_maar_krachtig.jpg

Kort maar krachtig: 5 tips om een blogartikel in te korten

kort maar krachtig blog tekst inkortenEen goede tekst is kort maar krachtig. Korte teksten zijn vaak leesbaarder en duidelijker. Vooral op het internet voorkom je met een korte tekst dat je lezer afhaakt. Een tekst inkorten is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dit nu precies?

Geef niet meer dan één voorbeeld

Stilistisch gezien kan het mooi staan om bijvoorbeeld drie of vijf voorbeelden te bespreken. Een hele lijst met voorbeelden komt de kracht van je tekst echter vaak niet ten goede. Het staat overtuigender als je dieper ingaat op één sterk voorbeeld dan als je meerdere voorbeelden kort bespreekt. Kies dus je sterkste voorbeeld uit en schrap de rest.

Laat dubbele informatie weg

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar dubbele informatie komt vaker voor dan je denkt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze twee zinnen: ‘Ik excuseer me voor wat er is gebeurd. U heeft helaas de verkeerde post ontvangen.’ Deze zinnen zijn gemakkelijk te herschrijven tot één zin door ‘voor wat er is gebeurd’ weg te laten. Ook het woord ‘helaas’ is overbodig, omdat al uit ‘excuseren’ blijkt dat de schrijver het een jammerlijke situatie vindt.

Gebruik actieve zinnen

Passieve zinnen maken een tekst niet alleen complex, maar ook onnodig lang. Een zin als ‘De boeven worden door de kwade agenten opgepakt’ kun je gemakkelijk inkorten tot ‘De agenten pakken de boeven op.’ Dit leest prettiger en scheelt je meteen een paar woorden.

Schrap hulpwerkwoorden en modaliteiten

Hulpwerkwoorden (bijvoorbeeld ‘moeten’, ‘kunnen’ en ‘zijn’) en modaliteiten (bijvoorbeeld ‘misschien’, ‘tamelijk’ en ‘vaak’) zijn bedoeld om een zin af te zwakken. Het zijn ook vaak de eerste woorden die je kunt weglaten als je een tekst wilt inkorten. Maak bijvoorbeeld van een zin als ‘Zij hebben ontdekt dat er misschien een lek is’ simpelweg ‘Zij vonden een (mogelijk) lek.’ Pas wel op dat er geen sprake is van een betekenisverschil als je een modaliteit weglaat.

Vermijd ingewikkelde constructies

Schrijfvis bespreekt in zijn artikel een aantal woorden die je bijna altijd kunt schrappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘het feit dat’ of ‘hij is een man/vrouw die...’ Deze woorden kun je weglaten of vervangen door kortere constructies. Ook termen als ‘niet voor niets’ of bijwoorden zijn vaak niet essentieel en kun je weglaten als je een tekst wilt inkorten.