Afbeelding

leesbaarheid_wetenschappelijke_artikelen_2.jpg

Leesbaarheid van wetenschappelijke artikelen neemt af

Leesbaarheid wetenschappelijke artikelenHet is van groot belang dat wetenschappelijke artikelen leesbaar zijn. Alleen dan kunnen anderen het onderzoek reproduceren en zijn de bevindingen voor iedereen toegankelijk. Uit Zweeds onderzoek blijkt echter dat de leesbaarheid van wetenschappelijke artikelen de laatste jaren is gedaald. Hoe zit dat precies?

Het onderzoek

De onderzoekers hebben de samenvattingen van meer dan 700.000 artikelen op PubMed bekeken. Van elke samenvatting bepaalden ze de leesbaarheid aan de hand van twee leesbaarheidsformules. Daarbij keken ze naar de relatie tussen de leesbaarheid van het abstract en het jaar van publicatie. Ze keken daarbij naar het gemiddelde aantal lettergrepen per woord, het percentage moeilijke woorden en de zinslengte. Om te achterhalen of de leesbaarheid van de samenvattingen representatief was voor de leesbaarheid van de gehele artikelen, hebben de onderzoekers ook naar een aantal volledige artikelen gekeken. De samenvattingen bleken inderdaad een goed beeld te geven van de algehele leesbaarheid.

Verklaringen

De onderzoekers hebben twee verklaringen getest voor de dalende leesbaarheid van wetenschappelijke artikelen. Eerst dachten ze dat het te maken kon hebben met het toenemende aantal coauteurs voor een tekst. Dit bleek niet het geval. Daarom testten ze nog een hypothese: de leesbaarheid zou kunnen afnemen doordat wetenschappers meer jargon gebruiken. Dit laatste lijkt inderdaad de oorzaak te zijn voor de slechtere leesbaarheid van de teksten. Het blijkt namelijk dat er meer wetenschappelijke woorden en algemeen wetenschappelijk jargon voorkomt in de nieuwere teksten. Het aantal standaardwoorden uit een corpus met algemene woorden is daarentegen lager in de nieuwere dan in de oudere artikelen.

Bron

Plavén-Sigray, P., Matheson, G.J., Schiffler, B.C., Thompson, W.H. (2017). The readability of scientific texts is decreasing over time. Geraadpleegd van: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2017/03/28/119370.full.pdf.