Meer schrijven, slechter spellen?

11-10-2011

'We schrijven met z’n allen veel meer dan vroeger,' zegt Rik Schutz van de Taalunie. 'Dat is een trend in alle beroepen. Een schoonmaker hoefde vroeger nauwelijks te schrijven, nu moet hij bijvoorbeeld mails sturen of korte nota’s schrijven. Jonge mensen schrijven volop via de digitale media. Overal circuleren er meer geschreven boodschappen.'

Daardoor lijkt het ook alsof er meer spellingsfouten worden gemaakt, maar is dat ook zo? Waar meer geschreven tekst is, zie je ook meer fouten.
In het rapport ‘Ze kunnen niet meer spellen’ laat de Nederlandse Taalunie weten dat er eigenlijk geen wetenschappelijk verantwoorde cijfers over spellinggebruik te vinden zijn. En de cijfers die er wel zijn, stemmen eigenlijk niet tot pessimisme. Projectleider Rik Schutz: 'Als spellingvaardigheid al gemeten wordt, dan gebeurt dat op uiteenlopende manieren en dat maakt het weer moeilijk om conclusies te trekken.'

Het rapport is te downloaden via de website van de Taalunie.

Tags: