Nieuwe hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg

25-01-2012

Sandra van Dulmen is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Communicatie in de Gezondheidszorg’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen de leeropdracht van Van Dulmen staat de wetenschappelijke onderbouwing van de zorgverlener-patiëntcommunicatie centraal; de inhoud van de communicatie, het proces en de effecten. De nadruk zal liggen op het werven en begeleiden van (promotie)onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Dez leerstoel is ingesteld door het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het NIVEL doet toegepast beleidsonderzoek voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Sandra van Dulmen is sinds 1995 aan het NIVEL verbonden.