Afbeelding

oxford-komma.jpg

Oxford-komma komt Amerikaans bedrijf duur te staan

Oxford-komma rechtszaakDe Oxford-komma is misschien wel een van de meest besproken leestekens in het Engels. Volgens sommigen kan deze komma een groot verschil maken in een zin. Het ontbreken van een Oxford-komma in een wettekst kostte een Amerikaans zuivelbedrijf onlangs zelfs tien miljoen euro.

Wat is de Oxford-komma?

In het Engels schrijf je bij opsommingen vaak een komma voor het woord ‘and’ of ‘or’. Denk bijvoorbeeld aan ‘elephants, lions, and tigers’. Deze komma heet de Oxford-komma. Dit is een seriële komma die je gebruikt om aan te geven dat verschillende elementen samen een serie vormen. In het Nederlands is een dergelijke komma niet gebruikelijk.

De wettekst

In Portland spanden drie vrachtwagenchauffeurs onlangs een rechtszaak aan. Zij kregen in sommige gevallen hun overuren niet betaald, terwijl de voorwaarden volgens hen niet duidelijk in de wet stonden. Dat zou komen door het gebrek aan een Oxford-komma in de betreffende wettekst. Het ging om een wet die stelt dat de betaling van overuren niet geldt voor:

The canning, processing, preserving, freezing, drying, marketing, storing, packing for shipment or distribution of:  (1) Agricultural produce;  (2) Meat and fish products; and  (3) Perishable foods.

Er staat hier dus geen Oxford-komma voor het voegwoord ‘or’. In dit voorbeeld is daardoor onduidelijk of de wet de distributie verbiedt van de categorieën 1 tot en met 3 of dat het ‘packing for shipment or distribution’ daarvan verbiedt. De vrachtwagenchauffeurs interpreteerden het als volgt: het verpakken van bederfelijk voedsel om dit rond te brengen, geeft geen recht op betaalde overuren. Zij verpakken dit voedsel echter niet zelf en zouden naar eigen zeggen dus wel betaald moeten krijgen voor hun overuren.

Die laatste interpretatie van de zin zou betekenen dat de vrachtwagenchauffeurs duizenden dollars zijn misgelopen. Pas als er een komma achter ‘shipment’ staat, zou duidelijk zijn dat de distributie van bederfelijk voedsel niet is toegestaan.

Rechtszaak

De zaak haalde zelfs de rechtbank en de vrachtwagenchauffeurs kregen van de rechter gelijk. Hoewel de tekst was bedoeld om duidelijk te maken dat ook het rondbrengen van de producten geen recht geeft op betaalde overuren, kwam dit volgens de rechter zonder Oxford-komma niet duidelijk naar voren. In totaal profiteren 75 collega’s mee van het vonnis. Het zuivelbedrijf moet de werknemers 10 miljoen dollar betalen.

Bron

The New York Times