Reacties op Kuitenbrouwer

NRC publiceert vandaag vier ingezonden brieven. Eén schrijver looft het betoog van Jan Kuitenbrouwer (zie Nieuws van 3 augustus) zonder voorbehoud, twee wijzen zijn betoog af en één geeft eerst een compliment alvorens haar kritiek te geven.

Advocate Ties Prakken benadrukt dat het verbod op het zaaien van haat jegens bevolkingsgroepen, in de Nederlandse wet is gekomen omdat het VN-mensenrechtenverdrag en het VN-verdrag tegen racisme dat verplicht stellen. Prakken stelt dat het Nederlandse wetsartikel een slechte vertaling van het bedoelde verbod inhoudt, waardoor het de haat strafbaar maakt in plaats van de discriminatie en geweld op basis van haat. Haat zit binnenin, het is onzin om die strafbaar te stellen.

Prakken verdedigde tijdens het Wildersproces de 'belanghebbende partijen'.