Wanneer gebruik je een tussen-s bij samenstellingen?

12-05-2017

Tussen-s bij samenstellingen regelsIs het nu ‘bakkersschool’ of ‘bakkerschool’? Het komt regelmatig voor dat mensen niet weten of er nu een tussen-s tussen twee samengestelde woorden hoort te staan of niet. De uitspraak van woorden als ‘adventskalender’ (of ‘adventkalender’) kan ook nogal eens tussen taalgebruikers verschillen. Hoe zit dat nu precies?

De officiële regels

Volgens Woorden.org zijn er twee officiële regels met betrekking tot de tussen-s in samenstellingen. In de volgende twee gevallen hoor je een tussen-s te gebruiken:

  1. Als het eerste woord niet op een sisklank eindigt en het tweede deel daar niet mee begint, maar je wel een /s/ tussen de twee woorden in hoort (‘moederskindje’). 
  2. Als in een samentrekking blijkt dat het eerste woord eindigt op een -s, zoals in ‘liefdesscenario’ (omdat het ook ‘liefdes- en wraakscenario’ is). 

Onduidelijke schrijfwijze

Woorden.org benadrukt echter dat het niet altijd duidelijk is of je een samenstelling met een tussen-s schrijft of niet. Ook Onze Taal blijft hier vaag over en stelt dat als onofficiële regel geldt dat je vaak een tussen-s schrijft als de meeste mensen die uitspreken. Die regel is nogal lastig, omdat mensen er vaak verschillende uitspraken op nahouden. Sommige woorden zijn dan ook zowel met als zonder tussen-s in het woordenboek opgenomen. Het woord ‘drug(s)beleid’ is daar slechts een van de vele voorbeelden van.

Wat te doen bij twijfel?

Onze Taal benoemt een aantal vuistregels voor gevallen waarin vaak wel of juist niet een tussen-s voorkomt. Deze zijn in dit artikel te vinden. Verder is een handig advies om een samenstelling bij twijfel in te typen bij een zoekmachine met zowel de schrijfwijze met als zonder tussen-s. De schrijfwijze die de meeste hits oplevert, is waarschijnlijk het meest gebruikelijk.

Bronnen

Onze Taal
Woorden.org