Wat is het effect van spelfouten in een sollicitatiebrief?

04-05-2017

spelfouten sollicitatiebrieven effect“Check je brief vooral nog eens op spelfouten!” luidt vaak het advies voor de perfecte sollicitatiebrief. Maar kunnen een paar spelfouten in een sollicitatiebrief echt fataal zijn? Frank Jansen en Daniël Janssen onderzochten in hoeverre spelfouten in een sollicitatiebrief of in een sponsorbrief het oordeel van de lezer en de overtuigingskracht van de brief beïnvloeden.

Eerder onderzoek

Eerdere theorieën voorspelden dat er bij sollicitatiebrieven sprake is van een hogere correctheidsverwachting dan in bijvoorbeeld een sponsorbrief. Daarom zou de lezer spelfouten in een sollicitatiebrief waarschijnlijk kritischer beoordelen. Eerder onderzoek laat inderdaad zien dat veel recruiters en werkgevers een of enkele spelfouten in een sollicitatiebrief al fataal vinden. In dit onderzoek werd echter vaak expliciet aan werkgevers en recruiters gevraagd wat zij van spelfouten vinden en hoe zij in zo’n geval handelen. Het is dan echter onduidelijk in hoeverre zij de normen waarover ze vertellen daadwerkelijk hanteren in de praktijk. Ook was tot nu toe onbekend of spelfouten in sollicitatiebrieven strenger worden beoordeeld dan spelfouten in andere briefgenres.

Het huidige onderzoek

Jansen en Janssen stelden voor hun onderzoek twee sollicitatiebrieven en twee sponsorbrieven op. Deze verschilden van elkaar wat betreft de afzender van de brief en het bedrijf waaraan de brief was gericht. Er waren van elke brief twee versies: een versie zonder spelfouten en een versie met zes d/t-fouten verdeeld over de vijf alinea’s. De 400 proefpersonen kregen ofwel de brieven met ofwel de brieven zonder spelfouten te zien. Vervolgens beantwoordden de proefpersonen een aantal vragen over de brieven.

Conclusie

De onderzoekers komen tot de conclusie dat spelfouten in sollicitatie- en sponsorbrieven inderdaad leiden tot een lager lezersoordeel over de tekst, de zender en diens communicatieve succes. Meerdere d/t-fouten in een sollicitatiebrief zorgen ervoor dat de lezer de effectiviteit van de tekst negatiever beoordeelt. Het negatieve effect van spelfouten is in het uitgevoerde onderzoek niet groter bij sollicitatiebrieven dan bij sponsorbrieven. De normen voor spelfouten lijken dus niet genrespecifiek te zijn.

Wel vonden de onderzoekers dat het oordeel over de effectiviteit van een sollicitatiebrief anders tot stand komt dan het oordeel over een sponsorbrief. Het blijkt dat het oordeel bij sollicitatiebrieven meer verloopt via de beoordeling van de schrijver van de tekst, terwijl het bij sponsorbrieven meer gaat om hoe zij de tekst beoordelen.

Bron

Jansen, F., & Janssen, D. (2016). Fatale spelfouten? Een experimenteel onderzoek naar de manier waarop spelfouten in sollicitatie- en sponsorbrieven de besluitvorming beïnvloeden. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 38(1): p. 81-106.