Afbeelding

Portret van Astrid Kersseboom

Stefan Heijdendael - NOS

Wil je horen hoe Standaardnederlands klinkt? Luister naar Astrid Kersseboom!

De nieuwslezer die de meest pure vorm van Standaardnederlands spreekt is Astrid Kersseboom. PhD-kandidaat Raoul Buurke concludeerde dit na onderzoek met bijna 400 participanten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek

Buurke specialiseert zich in recente klankverschuivingen in het Nederlands en in dit onderzoek specifiek naar de impact van standaardtaal op regionale talen en dialecten. Buurke wilde, om dit te onderzoeken, eerst een vertrekpunt hebben van wat Standaardnederlands is. Bijna 400 participanten kregen korte audioclips van 24 verschillende nieuwslezers, 20 van de NOS, en 4 van noordelijke nieuwslezers. De participanten wezen Astrid Kersseboom aan als spreker van de meest pure vorm van het Standaardnederlands. Zij werd dicht gevolgd door haar NOS-collega’s Jeroen Overbeek en Jeroen Tjepkema.

Standaardnederlands?

Volgens Taaladvies.net, een website van de Taalunie, “verstaan we onder de Nederlandse standaardtaal het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein, dat wil zeggen in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media.” Dit betekent niet dat deze taal hetzelfde blijft, denk maar aan het verschil tussen de taal van het journaal nu versus het polygoonjournaal in de jaren ’50.

Vervolgonderzoek

Voor een vervolg van het onderzoek wordt Astrid Kersseboom gevraagd om een lijst met woorden uit te spreken in een opname. De lijst wordt dan vertaald naar het Fries en Nedersaksisch, waarna Buurke deze kwantitatief gaat vergelijken en kan constateren of regionale talen of dialecten zoals verwacht meer op het Standaardnederlands gaan lijken. Ook is er dan duidelijker te voorspellen of regionale dialecten gaan verdwijnen of niet.

Bron: RUG; Taaladvies.net