Begrijpelijker formulieren

In dertig tips beschrijft begrijpelijkeformulieren.nl hoe je formulieren kunt verbeteren, zowel papieren formulieren als e-formulieren. Uit onderzoek bleek dat er enkele hoofdprincipes zijn voor het ontwikkelen van goede formulieren. Toepassing van die principes bleek te leiden tot een halvering van het aantal gemaakte invulfouten en tot veel meer tevredenheid bij de invullers. De tips worden uitgebreider behandeld in de Schrijfwijzer Begrijpelijke Formulieren, die in zijn geheel als Pdf te downloaden is.