Eerlijk vertalen

Ongerust of een vertaler zijn werk eerlijk doet en de vertaling niet gedaan is door een vertaalmachine? Voer bij Cheating Translators de eerste 250 woorden van de brontekst in en ook die van de vertaalde tekst. En controleer de kwaliteit van de vertaling en de eerlijkheid van de vertaler.