Leren debatteren

Het Nederlands Debat Instituut, opgericht in 1998, wil de ontwikkeling van de debatcultuur in Nederland verbeteren. ‘Het debat draagt bij aan een kritische denkhouding, goed burgerschap en gedegen besluitvorming. Ieder standpunt verdient het om met interesse aangehoord en scherp getoetst te worden. Door te debatteren worden alle elementen van mondelinge overtuigingskracht ontwikkeld.’ Ook is een aparte Stichting Nederlands Debat Instituut opgericht die ervoor zorgt dat jaarlijks jongeren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kunnen leren debatteren. Het instituut publiceert regelmatig over het maatschappelijk debat in Nederland. Het Nederlands Debat Instituut is een besloten vennootschap.

Tags