Plagiaatplaag

Anderen kunnen gemakkelijk jouw webteksten en andere webcontent kopiëren op een eigen website. Met kleine wijzigingen kan deze vervolgens als ‘eigen’ content gepresenteerd worden. Met behulp van Copyscape kun je geplagieerde teksten eenvoudig vinden: typ de url van je webpagina in en Copyscape vindt de websites waar (vrijwel) dezelfde tekst staat en de websites die je hebben geciteerd, wellicht wel met een verwijzing naar jou als bron.
Met Copysentry kun je je tegen vergoeding abonneren op een service die je direct van publicatie van geplagieerde tekst op de hoogte stelt. 

Tags: