Voorkom dat anderen je alinea’s bewerken in Word

Je kunt in een Word-document anderen toestemming geven om wijzigingen aan te brengen in dat document, maar daarbij uitzonderingen maken voor bepaalde wijzigingen: bijvoorbeeld als je vindt dat het lettertype of delen van de tekst ongewijzigd moeten blijven, of als je niet wilt dat mensen aan het gebruik van een bepaald woord gaan sleutelen. 
•    Ga in Word in het tabblad Controleren naar ‘Bewerking beperken’. 
•    Vink daar het vakje onder Bewerkingsbeperkingen aan. 
•    Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen en selecteer het deel van het document dat mag worden gewijzigd (alinea’s, een kop, of een zin). 
•    Klik onder Afdwingen starten op ‘Ja, afdwingen van beveiliging starten’. 
 

Tags