Writing English

De website grammar.ccc ondersteunt je op vele manieren bij de Engelse spelling en grammatica. Er is gedetailleerde informatie te vinden op onder andere woord-, zins- en paragraafniveau. Ook biedt de site ondersteuning bij de samenstelling van teksten; bij het schrijfproces en bij te maken structuurkeuzes.