Klik niet hier maar hier. Ook zoekmachines hebben liever inhoud (Deel 2)

In het vorige nummer (Tekstblad 2007, nr. 5, pag. 20-21) beschreven we het belang van informatiedragende linkteksten. In dit tweede deel gaan we in op title attributes, ‘lees verder’-links, het gedrag van zoekmachines en tekstlinks náár een website.

In weerwil van het advies om altijd unieke, betekenisvolle linkteksten te schrijven, is dat soms niet mogelijk. In die gevallen kunt u links – via de HTML- verduidelijken met het zogenaamde ‘title attribute’; de link krijgt dan in de achtergrond een titel mee die beschrijft waar de link naar toe gaat. Dit is níet hetzelfde als de tekst waarmee u linkt. Dit title attribute verschijnt – in de verreweg de meeste browsers - als tooltip wanneer je met de muis over de link gaat. Het title attribute is dan de informatiedrager.

Nieuwsberichten

Linkteksten als ‘Lees verder…’ e.d. kunt u wel toepassen onder korte stukjes tekst waarboven een titel staat, zoals bij de meeste nieuwsberichten of op weblogs. Die titel zelf is meestal zeer geschikt om een link te maken naar het volledige bericht.

Een kop als link én een ‘lees verder’-link in een nieuwsbericht op www.koninklijkhuis.nl (hoewel het title attribute hier helaas ontbreekt).

Het nut van links als ‘Lees verder…’ is dat deze snel en goed zijn te volgen wanneer de bezoeker de voorafgaande tekst juist wél leest, dus ze zijn juist geschikt om te gebruiken mét een bijbehorende tekst. De kop van een artikel als tekstlink - naar het volledige artikel - is geschikt in andere contexten.

Maar als er alléén nieuwskoppen zijn, is een ‘Lees verder…’-link totaal overbodig: alleen de kop van het artikel hoeft te worden getoond en deze vormt dan zelf de link naar het volledige bericht. Zo toont nu.nl in de middenkolom alleen een lijst van nieuwskoppen die als linktekst fungeren.

Zoekmachines

Een belangrijke groep gebruikers op een website zijn zoekmachines. Ze volgen de links op een pagina en kennen gewicht toe aan links die adequaat beschrijven waar ze naartoe verwijzen. Een link als ‘Klik hier’ zegt niet veel over het document waarnaar verwezen wordt, waardoor zoekspiders de pagina in de zoekresultaten – relatief - in waarde laten dalen. Een informatieve link legt juist meer gewicht in de schaal bij Google: Google moet kunnen weten waar de doelpagina over gaat, dus ook daarom zijn ‘klik hier’-links in een tekst onvergeeflijk.(Zoekmachines op het Internet gebruiken zogenaamde zoekspiders voor het indexeren van webpagina’s: programma’s die webpagina’s doorlezen, de inhoud analyseren, beoordelen en opnemen in een database.)

Fout: Klik hier om ons fietsenaanbod te zien.Goed: Bekijk hier ons fietsenaanbod.

Bij afbeeldingen of andere elementen die de content van een link vormen, is het voor de zoekresultaten heel zinvol het zogenaamde ‘alt-attribute’ (alternatieve tekst) toe te voegen. Het gaat hierbij om animaties, foto’s, grafische weergaven van tekst, knoppen, geluidsfragmenten etc. Deze alternatieve tekst moet juist beschrijven hoe de afbeelding eruit ziet. Ook deze tekst verschijnt als tooltip – met name in oudere browsers - wanneer je met de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt.

Het gebruik van keywords (trefwoorden, woorden waarmee u zich wilt onderscheiden en bezoekers wilt aantrekken) in bestandsnamen van afbeeldingen en in alternatieve teksten heeft ook een positieve invloed op de positie in de zoekresultaten. Gebruik die keywords vooral ook in het eerdergenoemde ‘title attribute’ en maak er een goed leesbare zin van, waarin u het onderwerp beschrijft van de pagina waarnaar gelinkt wordt. (Een goede uitleg van de alt- en title-atributes vindt u op www.456bereastreet.com ).Semantische zoekmachines zoeken in natuurlijke taal en maken geen gebruik van wiskundige algoritmes (zoals Google doet), maar kijken naar de betekenis van de informatie. Vier op de vijf Nederlandse openbare bibliotheken gebruikt inmiddels de Aquabrowser, een semantisch zoeksysteem. (Zoek bijv. met de Aquabrowser in de catalogus van de bibliotheek in Rotterdam, www.bibliotheek.rotterdam.nl )

Links van buiten

Bij het aanmelden van uw webpagina's bij websites van anderen is het eveneens van belang dat die link uw webpagina of artikel beschrijft en uw keywords bevat.Als u een artikel schrijft met een duidelijke en beschrijvende kop, vraag dan dus aan de verwijzende webmasters of ze naar uw site verwijzen met precies uw kop of titel als linktekst. Als dit veel gebeurt kan het zelfs gebeuren dat een webpagina goed gevonden wordt op een bepaalde keyword-combinatie, zonder dat alle woorden die in deze combinatie voorkomen ook werkelijk in de content van de pagina te vinden zijn.

Zo zijn webloggers erin geslaagd de woorden raar en kapsel aan het curriculum vitae van minister-president Balkenende te koppelen in zoekmachine Google. Wie ‘raar kapsel’ bij Google intypt, krijgt de levensloop van de minister-president als eerste resultaat op zijn scherm. Een groot aantal webloggers voorzag namelijk de woorden 'raar' en 'kapsel' van een link naar het cv van Balkenende…

Voor de resultaten in Google is het bovendien ook essentieel dat die externe link staat op een pagina die informatie bevat die gerelateerd is aan jouw onderwerp. Een link over taal naar de website van Tekstblad bijvoorbeeld is voor Google zwaarwegender dan een link over taal naar de website van het Ruimtelijk Planbureau.

W3CEén van de W3C richtlijnen voor accessibility:

Link text should be meaningful enough to make sense when read out of context — either on its own or as part of a sequence of links. Link text should also be terse.

For example, in HTML, write “Information about version 4.3” instead of “click here”. In addition to clear link text, content developers may further clarify the target of a link with an informative link title (e.g., in HTML, the “title” attribute).

Kortom

  • Verras bezoekers niet met onverwachte browservensters of grote downloads onder een link.
  • Gebruik beschrijvende tekst voor een goed begrip van waar de link naartoe leidt.
  • Title attributes en/of alternatieve tekst kunnen verhelderen als (de tekst van) de link zelf formeel of vaag is.
  • Zoekmachines vinden informatie beter als de linktekst zelf informatie geeft in plaats van ‘klik hier’.
  • Goed gebruik van keywords in linkteksten levert goede links vanaf andere websites op.

Op de volgende websites meer over het onderwerp van dit artikel:www.usarchy.com/www.useit.comhttp://webrichtlijnen.overheid.nl/http://brucelawson.co.uk/index.php/writing/www.456bereastreet.com/www.schrijvenvoorinternet.nlwww.accessibility.nl

In Deel 1 (in Tekstblad 5, 2007) beschreven we de noodzaak van informatiedragende linkteksten.

Over de auteurs:Evelien Fick is communicatieadviseur digitale media bij het Ruimtelijk Planbureau en webprogrammeur.

Rita Stiekema is technisch schrijver, webredacteur en redacteur van Tekstblad.