De kop blijft hangen

Nieuwsredacties gebruiken nogal eens subjectieve of suggestieve koppen voor het grote effect. Maar loont dat effectbejag eigenlijk wel? Gaat de lezer het volledige artikel lezen door de formulering van de kop? En wat zijn de vervolgeffecten voor de herinnering en de waardering van het bijbehorende nieuwsbericht?

Uit een onderzoek van Carly Timmerman, VU Amsterdam, bleek dat artikelen waar een kop met een zogenaamde troop (een meerduidige stijlfiguur) boven staat het hoogst worden gewaardeerd, ongeacht de soort nieuwstekst. Ook worden informatieve artikelen beter onthouden dan suggestieve, ongeacht de vorm van de kop.

De volledige scriptie 'Een onderzoek naar lezersbehoeften, keuze voor koppen, herinnering, herkenning en waardering van nieuwsteksten' is te downloaden op de website van de VU.