Nieuws - 15 mei 2017
Retoriek en stijl spelen vooral in de politiek een grote rol. Politici doen vaak grote moeite om hun standpunten op een zo effectief mogelijke manier over te brengen. Maar verandert hun manier van spreken misschien in een debat na een dramatische gebeurtenis? Femke Heisma onderzocht dit door te kijken naar een debat voor en na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015?
Artikel - 6 december 2012
Door Edwin Lucas Waaraan herken je een auteur? Aan zijn stijl, onder andere. In dit vierde deel van een onregelmatig verschijnende serie over stijl ligt Volkskrant-columnist en oudpoliticus Marcel van Dam onder het vergrootglas. Eerdere afleveringen, over de stijl van Geert Mak, Jan Blokker en Aaf Brandt Corstius, verschenen respectievelijk in Tekstblad 2006/2, Tekstblad 2007/4 en Tekstblad 2010/5&6.
Artikel - 23 juli 2012
Zomers die een half jaar duren (echt) De hyperbool als stijlmiddel par excellence voor columnisten? Door Margreet Onrust en Sarah van Vliet. Heel vrouwelijk Amerika is, haars ondanks, in de ban van die overspelige, harteloze en ontzettend lekkere Don Draper.
Artikel - 2 juli 2012
‘Regels voor columns? Wat een onzin. De column is een vrij genre.’ Dit soort reacties waren niet van de lucht toen in het najaar van 2011 het boekje Check je column van Anne Boerrigter en Eric Tiggeler uitkwam. Het is het eerste Nederlandse boekje met schrijftips voor columns en blogs. En nee, harde regels voor columns zijn er niet. Maar je kunt columnisten die meer uit hun teksten willen halen, wel degelijk zinvolle richtlijnen geven. Door Anne Boerrigter en Eric Tiggeler
Nieuws - 3 mei 2012
Naar aanleiding van de vrijspraak van Wilders in juni 2011 richtten de meeste krantencommentaren zich op de onzin van het haatzaaiartikel in het strafrecht. Een deel van de commentatoren vond dat de vrijspraak van het haatzaai-artikel een dode letter maakte. Andere reacties waren het eens met de vrijspraak, omdat het wetsartikel eigenlijk geen mogelijkheid biedt om iemand te veroordelen.
Nieuws - 4 maart 2012
Handleidingen en documentatie schrijven gaat goed in een Wiki. Metaforen vasthouden is effectief in politieke speeches. Handig!
Tooltip - 6 december 2011
Getallen worden in het Engels anders genoteerd dan in het Nederlands. Voor de engelse schrijfwijze van maten (meeteenheden) en wetenschappelijke data zijn de voorschriften nog weer anders.
Nieuws - 26 oktober 2011
Hoogleraar socio-historische taalkunde van het Engels Ingrid Tieken (Universiteit Leiden), betrekt momenteel met een weblog een breed publiek bij haar onderzoeksproject naar taalgebruik en stijlgidsen voor correct Engels. Het project heet "Het onoverbrugbare overbruggen (Bridging the Unbridgeable): taalkundigen, normstellers en het publiek".
Nieuws - 25 september 2011
Nieuwsredacties gebruiken nogal eens subjectieve of suggestieve koppen voor het grote effect. Maar loont dat effectbejag eigenlijk wel? Gaat de lezer het volledige artikel lezen door de formulering van de kop? En wat zijn de vervolgeffecten voor de herinnering en de waardering van het bijbehorende nieuwsbericht?
Artikel - 1 oktober 2010
Waaraan herken je een auteur? Aan zijn stijl, onder andere. In dit derde deel van een onregelmatig verschijnende serie over stijl ligt columniste Aaf Brandt Corstius onder het vergrootglas. Eerdere afleveringen, over de stijl van Geert Mak en Jan Blokker, verschenen respectievelijk in Tekstblad 2006/2 en Tekstblad 2007/4.
Artikel - 1 februari 2010
Wat is stijl? Iedereen weet globaal wat met die term wordt bedoeld. Stijl kan een tekst tot een succes maken of tot een faliekante mislukking. Maar kun je precies aanwijzen wat een toespraak ‘boeiend’ maakt, een column ‘scherp’ en een roman ‘sober’? Aan de Universiteit Leiden brengen onderzoekers het antwoord op die vragen dichterbij. Het wetenschappelijk onderzoek naar stijl ontgroeit daarmee de Nederlandse kinderschoenen. Schrijvers – van welk type dan ook – kunnen daarvan profiteren.