Herken de contaminaties in deze 10 zinnen

25-01-2017

gumContaminaties, oftewel het door elkaar halen van betekenisverwante woorden of uitdrukkingen, komt vaker voor dan je denkt. Nu ligt de fout bij sommige contaminaties redelijk voor de hand, maar er zijn ook contaminaties waarbij menigeen de fout niet inziet. Kun jij de contaminaties in onderstaande 10 zinnen herkennen? Onder elke zin staat wat er fout aan is.

Hij behoort tot een van de beste journalisten.

De uitdrukking ‘behoren tot een van de beste’ is een foutieve samentrekking van ‘behoren tot de beste journalisten’ en ‘een van de beste journalisten zijn’.

Ik houd er niet van om dingen overnieuw te moeten doen.

Menigeen heeft het over iets ‘overnieuw’ doen, maken of proberen. Het moet echter zijn ‘iets opnieuw doen’ of ‘iets over doen’.

Kun jij dit voor mij uitprinten?

Hoewel het woord ‘uitprinten’ inmiddels zo vaak gebruikt is dat het bijna ingeburgerd is, is het eigenlijk een contaminatie. Het moet zijn ‘uitdraaien’, een inmiddels redelijk ouderwets woord, of ‘printen’.

Edit: inmiddels is het woord 'uitprinten' volgens het Groene Boekje ook correct.

Ik besef me dat ik beter geen schrijver had kunnen worden.

Ook de woorden ‘beseffen’ en ‘realiseren’ worden door veel mensen door elkaar gehaald. Het moet zijn ‘ik besef dat...’ of ‘ik realiseer me dat...’

Als taalliefhebber zijnde weet hij alle contaminaties te ontdekken.

De uitdrukking ‘taalliefhebber zijnde’ zonder ‘als’ doet misschien wat ouderwets aan, maar het is toch echt een correcte Nederlandse zin. De andere mogelijkheid is om te zeggen ‘Als taalliefhebber weet hij alle contaminaties te ontdekken’, dus zonder het woord ‘zijnde’.

Dit team maakt onderdeel uit van een nieuwsredactie.

Een andere veelgemaakte fout is de contaminatie ‘onderdeel uitmaken van’. Iemand maakt ofwel deel uit van iets ofwel is onderdeel van iets.

In hun publicatie refereren zij naar een welbekende schrijver.

Ook de woorden ‘refereren’ en ‘verwijzen’ gaan bij menigeen fout. Correct is ‘refereren aan’ of ‘verwijzen naar’.

Waarom veralgemeniseer je deze conclusie?

Het woord ‘veralgemeniseren’ is een contaminatie van twee bestaande woorden, namelijk ‘veralgemenen’ en ‘generaliseren’.

Ik irriteer me dat hij zijn deadline niet haalt.

Ook de woorden ‘irriteren’ en ‘ergeren’ kunnen voor veel verwarring zorgen. Bij het woord ‘irriteren’ kun je geen persoonlijk voornaamwoord als onderwerp hebben. Het moet dus zijn ‘het irriteert me dat...’ Het werkwoord ‘ergeren’ is een wederkerend werkwoord en schrijf je dus als in ‘ik erger me eraan dat...’.

De beste reclame is tegenwoordig mond-op-mondreclame.

Het woord ‘mond-op-mondreclame’ is onjuist. Het moet zijn ‘mond-tot-mondreclame’ of ‘mond-op-mondbeademing’.

Ben je benieuwd naar meer (ongebruikelijke) contaminaties? Op de website Contaminatie.nl kun je in de database een paar duizend contaminaties vinden. Ook op Schrijven Online vind je een aantal interessante artikelen over contaminaties.