Het effect van retorische middelen in toespraken

13-10-2011

Trekken retorische formuleringen en frames in een toespraak directe aandacht? En heeft dat gevolgen voor waardering en herinnering van die toespraak? Amber Boeynaems onderzocht dit voor haar Masterscriptie Journalistiek aan de VU in Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt, dat retorische middelen uitsluitend effectieve aandachttrekkers zijn in een positief geframede toespraak.
Framing is de ‘bril’ waarmee naar het onderwerp wordt gekeken en behelst de manier waarop nieuws wordt gepresenteerd.

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werden politieke toespraken geschreven in positieve of negatieve frames, met en zonder retorische formuleringen. In eerder onderzoek naar directe effecten van retorische formuleringen werd applaus van partijgenoten op politieke bijeenkomsten onderzocht als respons op retorische formuleringen.

De scriptie 'Aandachttrekkers. Het effect van retorische middelen en framekeuze in toespraken' is hier als Pdf te downloaden.