Journalisten en hun bronnen

Journalisten verzamelen nog steeds nieuws, terwijl nieuwe, alternatieve bronnen zoals bloggers, twitteraars en Facebook-gebruikers veel meer bijdragen aan de informatiestroom. Conflicten tussen journalisten en hun bronnen, daar ging het over tijdens het tweedaagse congres 'A question of power', eind vorige week in Groningen. Emeritus hoogleraar Kees Brants, voorzitter van het congres: 'De interactie en machtsverhoudingen tussen beide partijen is het meest voor de hand liggende onderwerp binnen de journalistiek, maar desondanks wordt er weinig over gesproken'. Daarom is het volgens hem nodig om de machtsverhoudingen tussen interviewer en bron (de geïnterviewde) eens bloot te leggen. En het is niet alleen de geïnterviewde die macht uitoefent door kenbaar te maken wat hij wel of niet gepubliceerd wil zien: volgens Åsa Kroon-Lundell van de Örebro University in Zweden zijn interviews vaak volledig gescript en geheel naar de hand van de journalist gezet.

Onderzoekers van de RU Groningen lieten zien dat Twitter inmiddels kan worden beschouwd als een reguliere bron voor en in de papieren krant. Een bron die voor journalisten snel, goedkoop en handig is en voor -bijvoorbeeld- politici  een machtig communicatiemiddel.