Meedoen in onderzoeksproject naar taalgebruik en stijlgidsen voor correct Engels

Hoogleraar socio-historische taalkunde van het Engels Ingrid Tieken (Universiteit Leiden), betrekt momenteel met een weblog een breed publiek bij haar onderzoeksproject naar taalgebruik en stijlgidsen voor correct Engels. Het project heet "Het onoverbrugbare overbruggen (Bridging the Unbridgeable): taalkundigen, normstellers en het publiek". Het onderzoek is vooral gericht op het gebruik van de taal door het gewone publiek en dat  publiek wordt dan ook nadrukkelijk bij het wetenschappelijk onderzoek betrokken. Tieken: 'Wat wij graag willen weten is: welke stijlgidsen gebruiken mensen zoal? Welke onderwerpen zoeken ze daarin op? Hoe vaak raadplegen zij een stijlgids? Einddoel is het samenstellen van een database van handleidingen en taalkwesties, waarvan gebruikers van de Engelse taal over de hele wereld gebruik kunnen maken.'

Tags