Afbeelding

Keyboard

Schrap deze woorden voor een ijzersterke tekst

Je hoeft niet krampachtig alle woorden in deze lijst uit je tekst te schrappen, maar het is goed om je bewust te zijn van de invloed die deze woorden op je tekst hebben. Het kan zorgen voor herhaling of vulling die niet nodig is. Hier zetten we een aantal woorden op een rij!

Echter

Het woord ‘echter’ is een typische manier om je tekst moeilijker te laten klinken. Je komt vast slim over, maar het leest formeel en is vaak overbodig. “Een simpele tekst schrijven is echter niet makkelijk”. Niet nodig dus.

Deze

“Op onze website vindt u onze diensten. Deze kunt u makkelijk selecteren.” Weer een geval van formeel taalgebruik. ‘Die’ klinkt vlotter, de lezer merkt het woord niet eens op. Dat is wat je wil met je teksten, toch?

Kunnen

We kunnen ‘kunnen’ ook uit teksten schrappen. Het woord ‘kunnen’ voelt onzeker aan: we kunnen je helpen, maar ga je dat ook echt doen? Door te zeggen we gaan je helpen of we helpen je graag komt je boodschap helder over.

Hij/zij

Dan vooral ‘hij en zij’ als verwijzing naar zelfstandig naamwoorden. Bijvoorbeeld: Voor een collega die bij ons komt werken geldt dat hij of zij gezellig en punctueel moet zijn. Het is makkelijk te voorkomen door het meervoud te gebruiken. Voor collega’s die bij ons komen werken geldt dat ze gezellig en punctueel moeten zijn.

Haar

Regelmatig wordt er verwezen naar een bedrijf, instantie of land met haar. Vaak een onterechte vrouwelijke verwijzing, die zo hardnekkig is dat de kans groot is dat het ooit in ons woordenboek wordt opgenomen. Naast het feit dat je dit snel fout doet, gebruiken we deze verwijzing nooit wanneer we spreken. Het voelt dus geknutseld aan wanneer je het in je tekst gebruikt.

Heel/veel/erg

Tja, dit spreekt voor zich. Heel veel overbodige woorden worden erg veel gebruikt in de Nederlandse taal. Laat dit soort woorden liever achterwege.

Kortom

Je verhaal afsluiten met ‘kortom’ gevolgd door een korte samenvatting van je hele stuk. De lezer voelt zich al snel ongemakkelijk. Heb ik daarvoor een heel artikel gelezen als het ook in twee zinnen kon? Zonde, en het is meestal niet nodig.

Andere overbodige zinsdelen

Je kan hele lijsten aan overbodige zinsdelen verzinnen. De reden daarvoor is, het feit is dat, het is niet voor niets dat… Je kent de opvullende zinsdelen wel. Gebruik ze vooral niet te vaak.