Taal als barrière in wetenschappelijke publicaties

26-01-2017


taal wetenschappelijke publicaties Ga je voor een Nederlands tijdschrift of kies je toch voor een Engelstalige publicatie? Het antwoord op die vraag zou belangrijke consequenties kunnen hebben voor de impact van je onderzoek. Hoewel Engels steeds meer de voertaal lijkt te worden voor de wetenschap, blijkt uit onderzoek dat nog steeds meer dan een derde van de wetenschappers zijn artikelen niet in het Engels publiceert. Volgens de onderzoekers is dit een probleem bij de overdracht van wetenschappelijke kennis.

De onderzoeksresultaten

De onderzoekers zochten op Google Scholar naar artikelen met de zoektermen ‘biodiversity’ en ‘conversation’ in 16 verschillende talen. Op die manier kwamen ze uit bij 75.000 wetenschappelijke publicaties. De Spaanstalige artikelen die hieruit naar voren kwamen, hebben ze nader bekeken. Het bleek dat 48% van deze Spaanstalige artikelen niet eens een titel of abstract in het Engels bevatten. Hetzelfde bleek te gelden voor 35% van de Japanse artikelen. Op basis van hun bevindingen concluderen ze daarom dat meer dan een derde van de niet-Engelstalige wetenschappelijke publicaties niet te begrijpen is voor iemand die geen Engels spreekt. Bovendien zijn deze artikelen niet vindbaar door te zoeken op Engelse zoektermen.

Moeilijke kennisoverdracht in niet-Engelstalige landen

Waarom is dit een probleem te noemen? Volgens de onderzoekers kunnen wetenschappers door het gebrek aan vertalingen van anderstalige publicaties een groot deel van de bestaande informatie missen. Zo kunnen wetenschappers bevooroordeeld raken in wat ze zoeken en kunnen ze de wereld hierdoor slechts gedeeltelijk begrijpen. Een belangrijk deel van kennis uit niet-Engelstalige landen ontbreekt immers. Als voorbeeld bespreken de onderzoekers hun bevinding dat er over de speciale vogelsoort de pitta nympha alleen Chinese artikelen zijn gepubliceerd. Biologen uit een land als Nederland kunnen deze informatie dan ook moeilijk tot zich nemen en zullen de vogelsoort niet altijd kennen.

Gebrek aan kennis in de lokale omgeving

Aan de andere kant stellen de auteurs dat kennis in sommige niet-Engelstalige landen juist alleen in het Engels beschikbaar is. Ook dit zou de kennisoverdracht kunnen belemmeren. In deze landen denken onderzoekers namelijk weleens dat kennis per definitie in het Engels overgedragen moet worden om impact te hebben en publiceren ze om die reden geen artikelen meer in de lokale taal. Dit zou problematisch kunnen zijn als het onderwerp van een artikel juist betekking heeft op de lokale regio en interessant is voor lokale beleidsmakers.

Aanbevelingen

De auteurs doen een aantal aanbevelingen om dit probleem te verhelpen. Hun belangrijkste aanbeveling aan tijdschriften is om samenvattingen boven een artikel voortaan in meerdere talen te publiceren. Aan fondsen en universiteiten raden ze aan om onderzoekers te stimuleren om geld te besteden aan een goede vertaling van hun werk. De onderzoekers voegden overigens direct de daad bij het woord en publiceerden ook hun eigen samenvatting in maar liefst vijf talen.