Taalverschillen in Facebook-updates tussen mannen en vrouwen

13-02-2017

Facebook updates taalverschillen mannen vrouwenTaalverschillen tussen mannen en vrouwen zijn een populair onderwerp binnen de wetenschap. Het is algemeen bekend dat vrouwen vaker verkleinwoorden gebruiken dan mannen. Maar hoe zit het eigenlijk met de taalverschillen tussen mannen en vrouwen in Facebook-updates?

Computationeel onderzoek

Uit recent onderzoek komen interessante resultaten naar voren waarin onderzoekers keken naar een paar miljoen Facebook-berichten van mannen en vrouwen tussen de 16 en 64 jaar oud. In eerder soortgelijk onderzoek bepaalden onderzoekers vaak van tevoren op welke woorden ze zich wilden richten. Deze onderzoekers pakten het anders aan en gebruikten computationele linguïstiek. Met een computerprogramma konden zij mogelijk woorden vinden die met een reden samen voorkomen in grote corpora met natuurlijk taalgebruik.

Onderzoeksopzet

De onderzoekers deden op twee manieren onderzoek naar taalverschillen tussen mannen en vrouwen. In studie 1 keken ze naar het taalgebruik van meer dan 52.000 mannen en vrouwen in een corpus met mondeling taalgebruik over duizenden onderwerpen. Dit leidde tot een selectie van onderwerpen waar vooral mannen over praten en een selectie van onderwerpen die vooral onder vrouwen populair zijn. In studie 2 gaven ze labels aan deze onderwerpen op basis van de mate van assertiviteit en betrokkenheid in een steekproef van het taalgebruik van meer dan 15.000 mensen.

Gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen

Uit de tweede studie bleek dat de verschillen tussen mannen en vrouwen vooral te maken hadden met verschillen in betrokken taal. Mannen en vrouwen gebruiken taal dus op verschillende manieren. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op de mate van interpersoonlijke warmte. Vrouwen gebruiken vaker warme en vriendelijke taal en richten zich op mensen. Ze focussen zich bijvoorbeeld vaak op familie en vrienden in hun updates. Mannen gebruiken daarentegen vaker sociaal afstandelijke en onaangename taal en focussen zich meer op objecten. Zo hebben mannen het vaker over sport en politiek.

Zijn vrouwen assertiever?

Tegen de verwachtingen van de onderzoekers in gebruikten vrouwen meer assertieve taal dan mannen. Dit is een opmerkelijke uitkomst, aangezien de algemene aanname is dat mannen assertiever zijn dan vrouwen. Er is verder onderzoek nodig om te bepalen of dit verschil te wijten is aan een andere boodschapformulering bij mannen en vrouwen of aan een veranderende status van mannen en vrouwen in de samenleving.

Bron

‘Women are warmer but no less assertive than men: Gender and language on Facebook’