Welke emoties roept politieke berichtgeving op?

Andreas Schuck (UvA, Communicatiewetenschappen) gaat mediacontent bestuderen op het gebied van belangrijke politieke onderwerpen (immigratie, economie, nationale veiligheid etc.) gedurende vier weken voorafgaand aan de Duitse verkiezingen in 2013. Hij kijkt daarbij naar de termen die worden gebruikt in de berichtgeving en koppelt deze aan emoties. De uitkomsten van zijn onderzoek acht Schuck onder meer belangrijk voor journalisten en redacties; zij spelen een grote rol bij de framing van onderwerpen.