SMS-taal: online woordenboek en Emoticon Construction Kit

Het online sms-woordenboek van SMS-taal.nl bevat een woordenboek met ongeveer 4000 afkortingen. De website is in december 2011 vernieuwd en uitgebreid en bevat onder andere ook verwijzingen naar literatuur over sms en een Emoticon Construction Kit.

Lijken sms-taal en twittertaal op elkaar? In sms'jes wordt vaak verkort gespeld, klanken en letters worden weggelaten of vervangen door speciale tekens. Ook zinsdelen worden verkort en er worden vaak cijfers gebruikt in plaats van een woord of een reeks klanken.

Het aantal tekens van een tweet is geringer dan van een sms; 140 in een tweet, 160 in een sms. Veel redelijk bekende afkortingen die in sms'jes worden gebruikt, worden amper gebruikt op Twitter. Maar sms'ers en twitteraars gaan allemaal bijzonder creatief om met taal.

Meer over de verschillen tussen en overeenkomsten van sms- en twittertaal op de website van het INL.