Afbeelding

twitter_werk.png

Kun je aan tweets zien wat voor beroep iemand heeft?

tweets beroepZouden de tweets van een schrijver verschillen van die van een marketeer? En over welke onderwerpen twitteren zij eigenlijk? Met andere woorden: kun je aan iemands tweets zien wat voor beroep iemand heeft? Vier Amerikaanse onderzoekers deden daar onderzoek naar. Zij stelden een groot corpus met tweets samen en lieten daar statistische analyses op los.

Het onderzoek

In dit onderzoek zijn mensen geselecteerd die zowel op LinkedIn als op Twitter zitten. Van deze mensen hebben de onderzoekers de 3000 meest recente tweets verzameld. Daarnaast hebben ze via LinkedIn informatie over hun huidige beroep verzameld. Uiteindelijk hebben ze data onderzocht van 9800 gebruikers. De tweets zijn geanalyseerd met een tool waarmee je automatisch afkortingen, spreektaal, spellingfouten of varianten en emoticons kunt detecteren in tweets. Daarnaast hebben ze specifiek gekeken naar woorden die in de tweets voorkomen. Deze zijn geteld en vervolgens gewogen op basis van hoe vaak ze voorkomen.

Tweets van marketeers

De onderzoekers kwamen erachter dat sommige onderwerpen beduidend vaker voorkomen bij een bepaald beroep en andere onderwerpen juist beduidend minder. Het blijkt bijvoorbeeld dat marketeers veel praten over geld en hun affiliaties. Hun tweets zijn meer levendig en geven blijk van meer emoties dan sommige andere tweets. Aan de andere kant praten ze minder over religies en tonen ze volgens de onderzoekers ook minder negatieve emoties. Woorden die veel voorkomen bij marketeers zijn bijvoorbeeld your brand, maar ook campaigns en marketing strategy. Woorden die gerelateerd zijn aan school, zoals paper en professor, gebruiken ze daarentegen nauwelijks.

Tweets van schrijvers en redacteuren

De politiek is een onderwerp waar schrijvers en redacteuren relatief veel over twitteren. Ook komen – niet geheel onverwacht – onderwerpen als lezen en boeken in hun tweets veel naar voren. Verder gebruiken schrijvers en redacteuren veel emoticons in vergelijking met mensen met een andere baan. Een aantal woorden die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld headline en newspaper, maar ook woorden gerelateerd aan sociale gebeurtenissen. Denk aan investigation of murder. Woorden die te maken hebben met zakendoen (bijvoorbeeld management en business) komen daarentegen niet veel voor.

Conclusie

Uiteindelijk komen de onderzoekers tot de conclusie dat de dagelijkse tweets van werknemers gerelateerd zijn aan hun baanprofiel. De verschillen en gelijkenissen tussen werkcategorieën laten verder zien dat sommige mensen een set eigenschappen hebben die bij meerdere banen past, terwijl anderen een set eigenschappen hebben die bij één soort baan past. De vraag uit de titel is dus niet eenduidig met ja of nee te beantwoorden.