Getallen worden in het Engels anders genoteerd dan in het Nederlands. Voor de engelse schrijfwijze van maten (meeteenheden) en wetenschappelijke data zijn de voorschriften nog weer anders. Mark Nichol legt uit hoe '...numbers that refer to physical dimensions — an object’s size or the proportion thereof — or to nonphysical scientific measurement' moeten worden geschreven.
Ongerust of een vertaler zijn werk eerlijk doet en de vertaling niet gedaan is door een vertaalmachine? Voer bij Cheating Translators de eerste 250 woorden van de brontekst in en ook die van de vertaalde tekst. En controleer de kwaliteit van de vertaling en de eerlijkheid van de vertaler.
Technisch schrijven is soms technisch spreken, maar technisch schrijvers zijn daar vaak niet goed in. Elizabeth Frick geeft adviezen over het stellen van die juiste vragen: welke vragen, hoe ze strategisch te formuleren, hoe te zorgen dat je de antwoorden krijgt die je wilt hebben. Natuurlijk ook nuttig voor andere tekstschrijvers. En je kunt een leer-vragen-spel spelen op http://www.20q.net/ : vragen leren stellen die zich steeds verder toespitsen.
Een overzichtje van bestaande maar zelden gebruikte leestekens zoals een obelisk, een solidus en een uitroepkomma. Leerzaam en grappig.
Met Wishbone kun je in een gevisualiseerde datastroom woorden aanklikken en de daarbijhorende tweets lezen. Je zoekt in Wishbone met een begrip of zinssnede uit Twitter. De resultaten krijg je niet als tekst, maar als beeld te zien en je hebt een overzicht van verwante tweets.
Ewoud Sanders heeft een heel handig boekje geschreven over effectief en met slimme zoekcommando’s zoeken op internet: Eerste Hulp Bij e-Onderzoek. Het is gratis te downloaden en het boekje laat zien hoe je, zonder dure programma’s, goed kunt zoeken en documenteren. Sanders behandelt verschillende tools, o.a. Google, webcrawlers (robots die websites indexeren) en indexeringssoftware (robots die de inhoud van je computer indexeren). Ewoud Sanders is historicus en journalist.
Je eigen teksten proeflezen In je eigen teksten maak je heel wat fouten, ook, misschien vooral, onbewuste. Lees je tekst hardop voor als je hem af hebt, adviseert Anna Thompson. En ze heeft nog 19 andere tips voor het proeflezen van je eigen schrijfwerk.
Er komen dagelijks tools bij die journalisten helpen bij het verzamelen van data. Troy Thibodeaux zet de belangrijkste op een rij.
Duidelijk maken waar de link naartoe leidt, de link op laten vallen in de webtekst... Deze en meer adviezen voor het schrijven van goede hyperlinks en linkteksten van Léonie Watson. Ook Tekstblad besteedde er al eens uitgebreid aandacht aan;  Klik niet hier maar hierinkteksten schrijven.
Om een op topics gebaseerde tekst te maken, moet je een document converteren naar die topics. Eerst moet je de aard van de topics (de structuurelementen) vastellen, bijvoorbeeld concepten, taken, wiki-artikelen, instructies, referentiemateriaal etc. Kai Weber legt op zijn blog duidelijk en kort uit hoe je te werk kunt gaan.
Hoewel webteksten vaak korte zinnen hebben en sms- en twittertaal heel veel afkortingen hebben, maken afkortingen in webteksten het lezen en begrijpen vaak moeilijker. Volgens Jaap van de Putte en Wim van Hout zijn er 3 soorten afkortingen, die elk eigen regels voor het uitschrijven hebben:  
Veel nieuwe Engelse woorden ontstaan vanuit het niets (gadget, blimp, jaw, big, ....) andere hebben een logische ontstaansgrond en duidelijke etymologie. Een mooie uitleg van het ontstaan van nieuwe Engelse woorden: leenwoorden, door voorvoegsels, achtervoegsels, nieuwe samenstellingen, eponiemen, betekenisverandering.