Nieuws

Hebben verhalen altijd een zelfde structuur en verhaalgrammatica?

nieuws - 09-01-2012

In het Meertens Instituut in Amsterdam start dit jaar een aantal projecten en ze maken allemaal gebruik van de techniek om op een structurele manier onderzoek te doen naar verhalen en liederen. Doel van het project is het automatiseren van de volksverhalenbank.

Een procesverhaal of een proces-verbaal

nieuws - 08-01-2012

Een proces-verbaal is nooit alleen het verhaal van de verdachte maar ook van de politieagent die het opstelt. Tessa van Charldorp (VU Amsterdam) analyseerde 35 politieverhoren en processen-verbaal en laat zien hoe een proces-verbaal tot stand komt. Ze verzamelde het onderzoeksmateriaal op een politiebureau.

Tekstbegrip met behulp van software

nieuws - 04-01-2012

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een techniek ontwikkeld waarmee nauwelijks gestructureerde teksten, losse notities en documenten kunnen worden gescand en begrepen. Het is voor een computer niet moeilijk om woorden of woordcombinaties te vinden, maar om diezelfde computer een tekst te laten begrijpen is wel lastig.

Kinderen classificeren anders met woorden

nieuws - 03-01-2012

'Voor kinderen is een woord slechts een van de vele overwegingen als ze proberen om een ​​object te classificeren.' Aldus onderzoeker Vladimir Sloutsky, Hoogleraar Psychologie en directeur van het Centrum voor Cognitieve Wetenschappen aan de Ohio State University. 'Volwassenen denken dat woorden de unieke kracht hebben om de wereld te ordenen, maar jonge kinderen denken niet op die manier.'

Welke emoties roept politieke berichtgeving op?

nieuws - 22-12-2011

Andreas Schuck (UvA, Communicatiewetenschappen) gaat mediacontent bestuderen op het gebied van belangrijke politieke onderwerpen (immigratie, economie, nationale veiligheid etc.) gedurende vier weken voorafgaand aan de Duitse verkiezingen in 2013.

Taalbeheersingscongres VIOT

nieuws - 19-12-2011

Van 21 t/m 23 december komen in Leiden taalbeheersers bijeen voor het congres van de VIOT, de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing. Het thema is dit jaar Taalgebruik & Diversiteit: het taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat.

Naast de vele parallelsessies zijn er drie plenaire sprekers:

Retorica en metaforen in speeches en preken

nieuws - 12-12-2011

Wat is de relatie tussen een preek en een speech? Welke retorische technieken passen dominees en priesters toe en wat kunnen speechschrijvers daarvan leren? Anouk Monté, van de Academie voor Overheidscommunicatie, sprak hierover met vicaris Johan te Velde en voormalig predikant Nico ter Linden.

In het komende (dubbel!)nummer van Tekstblad

nieuws - 12-12-2011

In nummer 5/6 2011 van Tekstblad onder andere:

Meewerken aan nieuwe Europese norm gebruikersdocumentatie

nieuws - 08-12-2011

De NEN roept technisch communicatiespecialisten op om mee te doen aan het opstellen van een nieuwe Europese norm voor gebruikersdocumentatie. De Nederlandse standaard NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen: Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is in 1998 gepubliceerd. Deze standaard bevat de eisen voor de informatie, de structuur, de formulering en de presentatie van gebuikersdocumentatie. Inmiddels is er ook een internationale standaard (IEC 62079:200).

Taalonderzoek met smartphone

nieuws - 06-12-2011

Taalonderzoekers kunnen via hun smartphone bijna tien keer zo snel gegevens verzamelen als in het laboratorium. Psycholinguïsten verzamelden op deze manier de afgelopen vier maanden evenveel gegevens als ze voorheen in drie jaar deden.