Nieuws

Taalbeheersingscongres VIOT

nieuws - 19-12-2011

Van 21 t/m 23 december komen in Leiden taalbeheersers bijeen voor het congres van de VIOT, de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing. Het thema is dit jaar Taalgebruik & Diversiteit: het taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat.

Naast de vele parallelsessies zijn er drie plenaire sprekers:

Retorica en metaforen in speeches en preken

nieuws - 12-12-2011

Wat is de relatie tussen een preek en een speech? Welke retorische technieken passen dominees en priesters toe en wat kunnen speechschrijvers daarvan leren? Anouk Monté, van de Academie voor Overheidscommunicatie, sprak hierover met vicaris Johan te Velde en voormalig predikant Nico ter Linden.

In het komende (dubbel!)nummer van Tekstblad

nieuws - 12-12-2011

In nummer 5/6 2011 van Tekstblad onder andere:

Meewerken aan nieuwe Europese norm gebruikersdocumentatie

nieuws - 08-12-2011

De NEN roept technisch communicatiespecialisten op om mee te doen aan het opstellen van een nieuwe Europese norm voor gebruikersdocumentatie. De Nederlandse standaard NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen: Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is in 1998 gepubliceerd. Deze standaard bevat de eisen voor de informatie, de structuur, de formulering en de presentatie van gebuikersdocumentatie. Inmiddels is er ook een internationale standaard (IEC 62079:200).

Taalonderzoek met smartphone

nieuws - 06-12-2011

Taalonderzoekers kunnen via hun smartphone bijna tien keer zo snel gegevens verzamelen als in het laboratorium. Psycholinguïsten verzamelden op deze manier de afgelopen vier maanden evenveel gegevens als ze voorheen in drie jaar deden.

Slotevenement Nederlands Dyslexie Programma

nieuws - 06-12-2011

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert op 8 december het slotevenement van het Dutch Dyslexia Program in het Trippenhuis in Amsterdam. Dyslexiespecialisten uit allerlei wetenschappelijke disciplines zullen de laatste ontwikkelingen op dit gebied presenteren.

Het Nederlands Dyslexie Programma is een multidisciplinair onderzoek, waarin onderzoekers vanuit de neurologie, psychiatrie, psychologie, pedagogiek, genetica en taalkunde, samenwerken.

Tekstschrijvers vinden via het nieuwe Tekstnet

nieuws - 01-12-2011

Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers in Nederland en Vlaanderen, heeft de website grondig vernieuwd. De grootste verandering is de nieuwe zoekmachine waarmee ruim 275 professionele tekstschrijvers zijn te vinden

Documenten digitaal bewaren

nieuws - 30-11-2011

Over bitstreams, metatags, bestandsformaten, software, onderhoud en meer.

Afscheidscollege Fred Bronner

nieuws - 29-11-2011

Op donderdag 1 december houdt Prof. Dr. Fred Bronner de rede “Postillon d’amour tussen wetenschap en praktijk” om afscheid te nemen als hoogleraar Persuasieve Communicatie.

Fred Bronner studeerde Politicologie aan de UvA. Na zijn studie ging hij werken in de praktijk van het marktonderzoek, Veldkamp/Marktonderzoek, waar hij zich vooral bezig hield met media- en voorlichtingsonderzoek. In 1978 promoveerde hij bij prof. dr. R. Mokken op een proefschrift over beslisgedrag van mensen.

Twittergids voor academici

nieuws - 28-11-2011

Hoe kunnen wetenschappers zeggen wat ze willen zeggen in maximaal 140 tekens? De LSE, London School of Economics and Political Science, heeft een Twittergids voor academici samengesteld. Hoe mix je onderzoeksvragen met informatie voor studenten? Hoe het beste te converseren met collega's, hoe kun je data analyseren via Twitter? Hoe bereik je je doelgroep?