Nieuws

Expert Classes Typografie

nieuws - 19-06-2011

Het Plantin Instituut voor Typografie organiseert ‘Expert classes’ over Typografie en Vormgeving, Type design, Book design en korte modules.
Als autonoom instituut biedt het een uniek programma aan waarin theoretische inzichten en historische achtergronden gecombineerd worden met technische kennis en praktische vaardigheden.

Communicatie en hersenen

nieuws - 19-06-2011

Een van de meest opmerkelijke vaardigheden van de menselijke soort is ons vermogen tot communiceren. Van alle diersoorten is Homo Sapiens met gemak de beste communicator. Wat is er nu zo bijzonder aan ons brein waardoor dit mogelijk is?
wetenschappers spraken over cognitief neurowetenschappelijk onderzoek naar woordbetekenis, semantische compositie en pragmatische verrijking van zinsbetekenis, textbegrip, en niet-linguistische ingrediënten van communicatieve vaardigheden, waaronder het vermogen over andermans denken na te denken (theory of mind).

Communicatieplein.nl is gestopt

nieuws - 19-06-2011

De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen haar in- en externe webcommunicatie te bundelen via Rijksoverheid.nl en Rijksportaal, het rijksbrede intranet. Daarnaast heeft de Rijksoverheid te maken met een flinke krimp in capaciteit. Voor Communicatieplein.nl hebben beide ontwikkelingen gevolgen. De website Communicatieplein.nl is per 1 januari 2011 opgehouden te bestaan als aparte website.

Lees verder

Tags:

Voice Search

nieuws - 19-06-2011

Je kunt met Google nu niet alleen met ingetypte woorden zoeken maar ook met geproken woorden!
Je hebt dan wel Google Chrome 11 of hoger nodig en een microfoon.

Hier een You Tube filmpje: hoe het werkt.
En nog eentje
.
 

De Tilburg University heeft een spellingcontrole ontwikkeld die verder gaat dan spelling

nieuws - 19-06-2011

De Tilburg University heeft een spellingcontrole ontwikkeld die verder gaat dan spelling. Het programma herkent ook foutief gebruikte taal.

Een voorbeeldje. Een traditionele spellingcontrole ziet geen kwaad in het zinnetje ‘Hij zij dat zei verpleeg kundige was’. Dat komt doordat ‘zij’ een bestaand woord is. Net als ‘zei’ en ‘verpleeg’ en ‘kundige’ Maar het wordt hier allemaal wel fout gebruikt.

Lees verder

Taalunierapport: taal- en spraaktechnologie voor Nederlandstaligen die moeilijk communiceren

nieuws - 24-02-2011

Een computer die de krant voorleest of die spraak omzet in schrift. Dat kan een uitkomst zijn voor wie moeite heeft met lezen of schrijven. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden om taal- en spraaktechnologie te benutten voor mensen met een communicatieve beperking. De Taalunie brengt daar nu een rapport over uit. Ze wil daarmee producenten en beleidsmakers op ideeën brengen.